Úvod

PONUKA SLUŽIEB:

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A KONTROLA CHLADIACICH A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

komplexné služby od návrhu, predaja a montáže vrátane servisu klimatizačných a chladiarenských zariadení. Uskutočňujeme montáž nami dodávaných klimatizačných zariadení. Vykonávame servisnú činnosť na väčšinu typov klimatizačných a chladiarenských zariadení. Dodávame a montujeme chladiarenské a mraziarenské boxy. V oblasti vykurovania ponúkame kúrenie tepelnými čerpadlami a ohrevu TUV.

Uskutočňujeme montáž nami dodávaných klimatizačných zariadení.

Dodávame a montujeme chladiarenské a mraziarenské boxy

Vykonávame servisnú činnosť na väčšinu typov klimatizačných a chladiarenských zariadení

Kancelária: +421 37 6426 276
Ekonómka: +421 37 6426 275
Mobil: +421 907 892 543

Kancelária:
Duklianska 4 (budova OD Drevona pri OD TESCO),
953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika

Adresa prevádzky:
Bernolákova 3367/57,
953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika