Služby

Topklim s.r.o.

komplexné služby od návrhu, predaja a montáže vrátane servisu klimatizačných a chladiarenských zariadení. Uskutočňujeme montáž nami dodávaných klimatizačných zariadení. Vykonávame servisnú činnosť na väčšinu typov klimatizačných a chladiarenských zariadení. Dodávame a montujeme chladiarenské a mraziarenské boxy. V oblasti vykurovania ponúkame kúrenie tepelnými čerpadlami a ohrevu TUV.

pravidelná údržba a kontrola chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení prispieva k dlhodobej bezporuchovej prevádzke, predĺžení životnosti a eliminácii neplánovaných porúch. Šetrí spotrebu energií a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody.

  • Opravujeme domáce chladničky, mrazničky, chladiace a mraziace zariadenia
  • Vykonávame kontrolu únikov chladiva podľa nariadenia (EU) č. 517/2014, zákona 286/2009 Z.z. a vyhlášky 382/2016 Z.z. v platnom znení
  • Realizujeme odbornú kontrolu elektronických detektorov na zisťovanie únikov chladiacich okruhov s únikom chladiva 4 g/rok
  • Klimatizácia a chladenie – Predaj a inštalácie – Opravy a údržba
  • Vŕtanie jadrových vrtov 52 a 72mm suchou bezprašnou technikou.