Kontakt

Telefón / email:
Mobil: +421 907 892 543
Mobil: +421 908 794 527
Email: info@topklim.sk

Korešpondenčná adresa:
Pod vinicami 416
951 94 Hostie ,
Slovenská republika

Sídlo:
Bernolákova 3367/57,
953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika