+421 37 6426 276 topklim@topklim.sk Duklianska 4, 953 01 Zlaté Moravce

Služby

Naša ponuka služieb

Topklim s.r.o.

komplexné služby od návrhu, predaja a montáže vrátane servisu klimatizačných a chladiarenských zariadení. Uskutočňujeme montáž nami dodávaných klimatizačných zariadení. Vykonávame servisnú činnosť na väčšinu typov klimatizačných a chladiarenských zariadení. Dodávame a montujeme chladiarenské a mraziarenské boxy. V oblasti vykurovania ponúkame kúrenie tepelnými čerpadlami a ohrevu TUV.

ponúkame tieto služby

pravidelná údržba a kontrola chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení

prispieva k dlhodobej bezporuchovej prevádzke, predĺžení životnosti a eliminácii neplánovaných porúch. Šetrí spotrebu energií a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody.

Opravujeme

domáce chladničky, mrazničky,
chladiace a mraziace zariadenia

Vykonávame revízie

VTZ tlakových A2, plynových skupina A,B, a elektrických.

Vykonávame kontrolu únikov

chladiva podľa nariadenia (EU) č. 517/2014, zákona 286/2009 Z.z. a vyhlášky 314/2009 Z.z. v platnom znení

Realizujeme

odbornú kontrolu elektronických detektorov na zisťovanie únikov chladiacich okruhov s únikom chladiva 4 g/rok

Klimatizácia a chladenie

Klimatizácia a chladenie

Block title

Predaj a inštalácie

Predaj a inštalácie

Block title

Opravy a údržba

Opravy a údržba

Block title